Country:
Polska
  • Polska
Language:
Polish
  • English
  • Polish
Currency:
PLN
  • Zlotych (PLN) zł

Wyłączenie odpowiedzialności

Informacje zawarte na tej stronie służą wyłącznie celom informacyjnym.

Informacje są dostarczane przez OWS i chociaż dokładamy wszelkich starań, aby były one aktualne i poprawne, nie składamy żadnych oświadczeń ani gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, dotyczących kompletności, dokładności, niezawodności, przydatności lub dostępności w odniesieniu do strony internetowej lub informacji, produktów, usług lub powiązanych grafik umieszczonych na stronie internetowej w dowolnym celu. Wszelkie poleganie na takich informacjach odbywa się zatem na własne ryzyko.

W żadnym wypadku nie będziemy ponosić odpowiedzialności za jakiekolwiek straty lub szkody, w tym między innymi bezpośrednie, pośrednie lub wynikowe straty lub szkody, lub jakiekolwiek straty lub szkody wynikające z utraty danych lub zysków wynikających z lub w związku z korzystaniem z tej strony internetowej lub w tym przypadku dowolnej z naszych stron internetowych.

W celu uzyskania dalszych wyjaśnień prosimy o kontakt pod adresem support@pl.ows.shop

6LdAs9QZAAAAAHQN70uappZIhNve7fDmjEG3OQg3