Country:
Polska
  • Polska
Language:
Polish
  • English
  • Polish
Currency:
PLN
  • Zlotych (PLN) zł

PRAWA AUTORSKIE

PRAWA AUTORSKIE

Ta strona i jej zawartość są chronione prawami autorskimi OWS – © 2020 OWS.  Wszelkie prawa zastrzeżone.

Wszelkie rozpowszechnianie i powielanie części lub całości zawartości w jakiejkolwiek formie jest zabronione, chyba że właściciel tych praw wyrazi na to zgodę. OWS jest upoważniony do korzystania z wszystkich obrazów, które są wyświetlane na tej stronie. W celu uzyskania dalszych wyjaśnień prosimy o kontakt.

ZNAK TOWAROWY

DLA LICENCJI, PRASY I INNYCH STRON TRZECICH

Nazwa OWS jest powszechnie kojarzona z najwyższą jakością modnych zegarków, biżuterii, akcesorów, produktów do pisania, usług oraz obsługą klienta. Te i inne znaki towarowe OWS są cennymi i ważnymi aktywami własności intelektualnej firmy. Ze względu na to, że tysiące transakcji są wykonywane na całym świecie każdego dnia przez osoby i firmy wykorzystujące produkty i usługi OWS, właściwe korzystanie z naszych Znaków Towarowych przez wszystkich naszych licencjobiorców jest kluczem do zdolności łączenia naszej marki z jakością naszych produktów i usług.

CO TO JEST ZNAK TOWAROWY?

Znak towarowy to słowo, nazwa, symbol lub projekt (lub ich kombinacja), które identyfikują towary lub usługi konkretnej osoby lub firmy i odróżniają je od towarów i usług innych osób. Znak towarowy pomaga właścicielowi zapewnić konsumentom jakość i unikalne atrybuty takich produktów i usług, pomagając w ten sposób w promocji tych towarów i usług.

OGÓLNE WYTYCZNE

OWS jest wyłącznym właścicielem jej znaków towarowych i zastrzegamy sobie wszelkie prawa, które nie zostały wyraźnie przyznane w niniejszych wytycznych. W szczególności cała wartość firmy wynikająca z używania naszych znaków towarowych ubezpiecza się wyłącznie na korzyść OWS.

WYKORZYSTUJ NASZE ZNAKI TOWAROWE ZA ZEZWOLENIEM 

Nie możesz używać naszych znaków towarowych, chyba że masz pisemną umowę z OWS lub w inny sposób uzyskałeś naszą zgodę na korzystanie ze znaków towarowych. Po otrzymaniu naszej pisemnej zgody korzystanie ze znaków towarowych musi być ograniczone do niniejszych wytycznych, jest to ograniczone zezwolenie, na używanie określonych znaków towarowych.

6LdAs9QZAAAAAHQN70uappZIhNve7fDmjEG3OQg3